Sideroblastik Anemi Nedenleri?
15 Mayıs 2024 Çarşamba

Sideroblastik Anemi Nedenleri?

Sideroblastik Anemi: Sideroblastik anemi, kronik seyirli, konjenital ya da akkiz kökenli bazı anemi formları rastlanır. Hematopoetik organlarda yeterince hattâ aşırı şekilde demir depo edilmiş olmasına karşın demir kullanılamaz ve eritropoez olmaz. Serum demiri seviyesi yüksektir, periferik kanda özel boyamayla siderositler, kemik iliğindeyse sideroblastlar artmış bulunur.

Sideroblastik Anemi: Sideroblastik anemiler herediter ya da akkiz formlarda görülebilir. Çoğunlukla eritiroid seri hücrelerinde biyosentezindeki kusura bağlıdır. Herediter sideroblastik anemi çok enderdir, akkiz olanlar ise sıkça görülmektedir. Bunlarda porfirin halkasına demirin girememesi neticesi hem sentezi bozulmuştur. Bu deformeye kronik alkol, kurşun, İNH ekspozisyonunda; neoplazmalarda, endokrin hastalıklarında, kronik enfeksiyonlarda ve miyeldisplazi durumlarda rastlanmaktadır.

Sideroblastik Anemi Neden Olur?

Herediter Xe bağlı sideroblastik aneminin eritiroid seri hücrelerine spesifik ALA sentetaz genindeki mutasyonlar sebebiyle oluştuğu görülmüştür. Akkiz form genellikle ihtiyarlarda görülür ve myelodisplastik sendrom olarak tanımlanır. Sideroblastik anemiye hipokromi ve herediter formda mikrositoz, akkiz formda ise makrositoz eşlik etmekedir. Bu tip hastalık grubunda kemik iliğinde ring sideroblastlar ve makrofajlardaki demir düzeyinde artış vardır. Herediter sideroblastik anemili çoğu birey hafif derecede bir anemiyle senelerce spesifik bir tedaviye gereksinim duymaz. Hem akkiz hem de herediter formda inefektif eritropoez artmıştır ve bu hal intestinal demir emilimindeki artışla birliktedir. Bu tip hastalarda, ana sorun olan, demir yüklenmesi gelişebilir. Anemili vakaların bazılarında piridoksinin farmakolojik dozlarına cevap alınabilir, fakat çoğu hastada kan transfüzyonuna gereksinim duyulur.

Protoporfirin senteindeki azalma sebebiyle hemen molekülünün defektif yapımı bu hastalığın esasıdır. Konjenital olabilir veya alkol, kurşun isoniazid gibi toksik maddelere bağlı veya malignansilerin seyrinde ya da idiyopatik olarak meydana gelebilir. Herediter formu daha çok genç erkeklerde hepatosplenomegali, karaciğer hastalığı ve ciltte pigmentasyon artışıyla kendini gösterir.

Anemi orta-ağır düzeylerde olabilir. Periferik yaymada makrositer ve çoğunluğu mikrositer dimorfik belirtiler görülür. Target ve basofilik stippling hücreleri görülebilir. Serum demiri ve demir satürasyonu seviyeleri artmıştır. Kemik iliği değerlendirmesinde diseritropoez gösteren eritiroid hiperplazi oluşur. Kemik iliği demir boyasıyla kemik iliğinde ringed sideroblastlar tespit edilerek tanı kesinleştirir. Anemili vakaların bazılarında piridoksinin farmakolojik dozlarına cevap alınabilir, fakat çoğu hastada kan transfüzyonuna gereksinim duyulur.

Sideroblastik Anemi Tedavi Nasıl Yapılır?

Sideroakresti oluşturan sebepler ortadan kaldırılmalıdır. Ağır vakalarda kan transfüzyonları gerekli olur. Bazı sideroakrestik anemilerde B 6 vitamini eksikliği oluşur. Bu olgularda 2-3 ay müddetle günde 200 mg Adervit, Di-B6, B6-Vigen, Nervit, Vi-Plex verilirse hastalık düzelir. Bazı olgularda folat eksikliği gelişebilir. Bunlara folik asit verilir.

Sideroblastik Anemi Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Doğumda Kansızlık Belirtileri ve Tedavisi

Doğumda Kansızlık Belirtileri ve Tedavisi

Anemilerin Sınıflandırılması Normokrom Normositer Anemiler

Anemilerin Sınıflandırılması Normokrom Normositer Anemiler

Anemi Çeşitleri Nelerdir?

Anemi Çeşitleri Nelerdir?

Anemi Belirtileri ve Tedavisi

Anemi Belirtileri ve Tedavisi

Sideroblastik Anemi Nedenleri?

Sideroblastik Anemi Nedenleri?