Mikrositik Anemi

Mikrositik Anemi

Mikrositik Anemi, Kanda kırmızı kan hücreleri bulunmaktadır. Alyuvarların yapısında oksijenin taşınmasını ve bu hücrelerin kırmızı olmasını sağlayan hemoglobin bulunmaktadır. Akciğerdeki oksijen, bu hemoglobinin yapısına bağlanarak taşınır. Hemoglobinin kanda bulunması gereken miktarın altında olması neticesi anemi ortaya çıkar.

Mikrositik anemi: Mikrositik anemi, demir eksikliği anemisi, demir kullanımı anemileri, demir taşıma yetersizliği anemisi ve talasemiler’i (Akdeniz anemisi, doğuştan gelen hemolitik anemi) kapsar. Daha fazla demir eksikliğine has ve bedenin demir stokları giderek daha fazla tükendiğinde oluşan belirtiler kırılgan ve kaşık biçimdeki tırnaklar, şiş ve ağrılı dil, ağız köşelerinde çatlaklar ya da ülserasyonlar, buz ve pislikler gibi olağandışı, besin olmayan maddeleri yeme isteği gibi hastalık belirtileri vardır.

Demir, sağlıklı alyuvarların üretimi için gerekli bir temel elementtir. Alyuvarlar içinde oksijene bağlanan ve bu hücrelerin beden içinde oksijeni taşımasını sağlayan bir protein olan hemoglobinin ''hem'' bileşeninin bir kısmını oluşturur. Bedenin ihtiyacına göre yeterli miktarlarda demir alınmadığında, bedende depolanmış demir kullanılmaya başlanır. Demir depoları bittiğinde daha az sayıda alyuvar yapılır. Neticesi, içlerindeki düşük miktarlardaki hemoglobin anemiye sebep olur.

Kansızlığın en yaygın sebebidir. Çoğunlukla kan kaybından kaynaklanır. Belirtiler genellikle özgül değildir. kırmızı kan hücreleri mikrositik ve hipokromikdir. Yüksek oranda serum transferini, düşük serum ferritini, düşük serum demiri, demir depolarında azalma oluşur. Teşhis konulmuşsa gizli kan kaybından çok şüphelenmelidir.

Toplam beden demiri sağlıklı erkeklerde 3.5 gram, kadınlarda ise 2.5 gramdır. Aradaki fark beden büyüklüğü, düşük androjen düzeyleri ve bayanlarda adet görme ve gebelikle demir kaybı sebebiyle demir deposu yokluğundan kaynaklanmaktadır. Demir düodenum ve jejunumun üst bölümünde emilir. Demir en iyi ferröz olarak emilir. Askorbik asit demir emilimini artırır. Sebze lif fitatları, çay tannatları, polifenoller, fosfoproteinler, kepek ve bazı antibiyotikler demir emilimini azaltır.

Gıdalarla alınan 6 gram demir yeterlidir. Erişkinlerde 15 mg/gün diyet demirinin yalnızca 1 mg’ı emilmektedir. Demir, transferin ardında bir proteine bağlanarak taşınır. Kullanılmayan demir transferiyle iki tip depo havuzuna aktarılmaktadır. En önemlisi ferritin dir. Aktif demir depo kısmı karaciğer,kemik iliğinde ve dalakta, eritrositlerde ve serumda bulunmaktadır.

Tedavisi: Mutlaka sebebi araştırılmalıdır. Demir yemekten bir saat önce alınmalıdır. Gıdalar ve antiasidler demir emilimi azaltabilir. Günde 1-2 defa verilen 60 mg elemental demir yeterlidir. Ferröz sulfat, glukonat, fumarat ya da sakkarid demir kullanılabilir. Askorbik asid ya da portakal suyu demir emilimini artırmaktadır. Oral demir alımı en az 6 ay sürdürülmelidir. Oral olarak tolere edemeyen bireylere damar ya da kas vasıtasıyla parenteral demir kullanılır. Tedaviden ilk iki hafta sonra haftada 0.7-1 gram Hb yükselir. Anemi iki ay içinde düzelmelidir. Hb artmazsa altta yatan nedenin devam ettiği, teşhisin gözden geçirilmesi ve yeniden değerlendirilmesi gereklidir.

Son Güncelleme : 17.04.2021 22:01:42
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. Bekir İLBAĞI - 17.04.2021 22:01:42
Mikrositik Anemi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Mikrositik Anemi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Mikrositik Anemi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Aşırı Kansızlık
Aşırı Kansızlık
Aşırı Kansızlık, pek çok farklı şekilde tanımlanan aşırı kansızlık, kırmızı kan hücrelerinin azalması ve fonksiyonlarını yitirmesi olarak tanımlanır. Tıpta ise anemi hastalığı olarak bilinir. Halk arasında kansızlık kanın azalması olarak bilinse de b...
Çoçuklarda Kansızlığa Ne İyi Gelir
Çoçuklarda Kansızlığa Ne İyi Gelir
Çocuklarda kansızlığa ne iyi gelir, Kansızlık hastalığına sağlık sektörün de kullanılan ismi ile anemi hastalığı da denilmektedir. Çok önemli bir sağlık problemi olan kansızlık hastalığı kanda bulunan kırmızı hücre sayısının olması gereken miktarın ...
Anemilerin Sınıflandırılması
Anemilerin Sınıflandırılması
Anemilerin Sınıflandırılması, Anemi, kandaki dokulara oksijen taşıyan alyuvarların içinde bulunan hemoglamin adı verilen bir proteindir. Demirse proteinin en önemli yapı taşıdır. Kandaki hemoglamin miktarının kişinin yaşına ve cinsiyetine göre olmas...
Anemi Çeşitleri
Anemi Çeşitleri
Anemi çeşitleri, halk arasında kansızlık olarak bilinen anemi hastalığı farklı nedenlerden dolayı ortaya çıkabilen bir sağlık sorunudur. Aneminin nedeni ne olursa olsun yaşanan belirtiler genellikle aynıdır. Ancak aneminin şiddetine göre belirtilerin...
Çocuklarda Akdeniz Anemisi
Çocuklarda Akdeniz Anemisi
Çocuklarda Akdeniz Anemisi, tıptaki ismi "Talesemi" olarak bilinen Akdeniz anemisi çoğunlukla Akdeniz bölgesinde yaşayan kişilerde görülen bir hastalıktır. Çocuklarda ortaya çıkan Akdeniz anemisi genellikle anne ya da babasından kalıtımsal olarak geç...
B12 Eksikliği Anemisi
B12 Eksikliği Anemisi
B12 eksikliği anemisi; tıptaki diğer adı pernisiyöz anemisi olarak geçmektedir. Vücutta var olan bir anemi çeşididir. Anemi vücuttaki kan değerlerinize göre çok az sayıda alyuvar olmasıdır. Bu anemi çeşidinde yeteri kadar vücut içerisinde B12 vitamin...
Megaloblastik Anemi
Megaloblastik Anemi
Megaloblastik Anemi, bu anemi çok büyük alyuvarların görülmesiyle ortaya çıkan bir kan bozukluğudur. Anemi, alyuvar kaybıyla ortaya çıkan bir kan bozukluğu hastalığıdır. Alyuvarlar vücutta oksijen taşımaktadırlar.Gerektiği kadar değilse dokular ve or...
Fanconi Aplastik Anemisi
Fanconi Aplastik Anemisi
Falconi Aplastik Anemisi, doğuştan bozuklukların olduğu genetik kökenli bir kemik iliği yetersizliğidir. Damarlarda dolaşan kanda bulunan 3 tip hücre vardır. Alyuvarlar (dokulara oksijen taşırlar), akyuvarlar (savunma hücreleridir) ve kan pulcukları ...
Otoimmün Hemolitik Anemi
Otoimmün Hemolitik Anemi
Otoimmün Hemolitik Anemi, Çoğunlukla orta yaş grubunda oluşan bu anemi türü kırmızı kan hücrelerinin yani alyuvarların normal kan dolaşımını tamamlamadan yıkıma uğraması durumudur. Bu durum kanda yeterli miktarda bulunması gereken alyuvarların sayısı...
Bebeklerde Anemi
Bebeklerde Anemi
Bebeklerde Anemi, tıp dilinde kansızlıkta denilen anemi, kan dolaşımında yer alan alyuvarların sayısı veya alyuvarlarda ki hemoglobin miktarının azalması ile ortaya çıkmaktadır. Aneminin bebeklerde ve çocuklarda çok sayıda nedeni bulunmaktadır ama en...
Anemi Testi
Anemi Testi
Anemi Testi, kandaki hemoglobin miktarının yeterli olup olmadığını ölçen bir testtir. Kişinin vücut kitle indeksine göre kandaki hemoglobin sayısının yeterli olup olmadığını anlamamızı sağlar. Anemi testi birçok hastalığın tanısında da kullanılan ...
Anemi Kanseri
Anemi Kanseri
Anemi Kanseri; kan hücrelerinin özellikle akyuvarların normalin üzerinde çoğalması halinde kendini belli eden bir kanser çeşididir. Çok sayıdaki olgunlaşma olmayan ve malign hücrelerin normal ilik hücrelerinin yerine geçmesinden dolayı iliklerde hasa...

 

Aşırı Kansızlık
Çoçuklarda Kansızlığa Ne İyi Gelir
Anemilerin Sınıflandırılması
Anemi Çeşitleri
Mikrositik Anemi
Çocuklarda Akdeniz Anemisi
B12 Eksikliği Anemisi
Megaloblastik Anemi
Fanconi Aplastik Anemisi
Otoimmün Hemolitik Anemi
Bebeklerde Anemi
Anemi Testi
Anemi Kanseri
Doğumda Kansızlık
Sideroblastik Anemi
Akdeniz Anemisi Kan Değerleri
Çocuklarda Kansızlık
Erkeklerde Kansızlık
Pernisiyöz Anemi
Orak Hücreli Anemi
Aplastik Anemi
Anemide Beslenme
Hemolitik Anemi
Kansızlığa İyi Gelen Besinler
Kansızlık Belirtileri
Anemi
Demir Eksikliği Anemisi
Gebelikte Anemi
Popüler İçerik
Doğumda Kansızlık
Doğumda Kansızlık
Doğunda Kansızlık, Gebelikte yaşanan kansızlık doğum sonrası kanamaların artmasına rahmin toplanmasının gecikmesine bebeklerde anne karnında gelişme...
Sideroblastik Anemi
Sideroblastik Anemi
Sideroblastik Anemi: Sideroblastik anemi, kronik seyirli, konjenital ya da akkiz kökenli bazı anemi formları rastlanır. Hematopoetik organlarda yeteri...
Akdeniz Anemisi Kan Değerleri
Akdeniz Anemisi Kan Değerleri
Akdeniz anemisi kan değerleri; Akdeniz anamesi veya tıptaki ismiyle Talasemi, Akdeniz ülkelerindeki ırklarında görülen bir rahatsızlık türüdür. Doğaca...
Çocuklarda Kansızlık
Çocuklarda Kansızlık
Çocuklarda Kansızlık, Tıp dilinde anemi olarak isimlendirilen kansızlık, alyuvarların vücuttaki sayısının çocuğun yaşına göre normal olan değer seviy...
Erkeklerde Kansızlık
Erkeklerde Kansızlık
Erkeklerde kansızlık, kansızlık sorunu toplumda kadınları daha fazla etkilese de, erkeklerde de görülen bir problemdir. Kadınlarda kansızlığa neden ol...
Pernisiyöz Anemi
Pernisiyöz Anemi
Pernisiyöz Anemi, Pernisiyöz anemi vücutta bulunan bir anemi türüdür. Anemi ise kanınızda normale göre daha az sayıda alyuvar olması demektir. Pernisi...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Aşırı Kansızlık
Çoçuklarda Kansızlığa Ne İyi Gelir
Anemilerin Sınıflandırılması
Anemi Çeşitleri
Mikrositik Anemi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Temmuz - 2021